Hanapin sa Google !
Katapangan at pagtitiwala,subalit higit sa lahat matibay na pagtitiwala!
                                                                                                                
Marie Madeleine