Section title text:  Where we are.

Ang mga FCJ na madre ay nakatira at nagtatrabaho sa tatlong pangunahing pook:

Names of the three main areas:  1) The Americas, 2)  Asia-Australia, 3) Europe. Province of Europe. Go to the Province of Asia-Australia. Go to the Province of the Americas site.

Photos of Sisters in different parts of the world.

Kung gusto mo pa ng karagdagang impormasyon hinggil
sa aming buhay at ministeryo sa lugar na aming tinitirhan
paki-pindot lamang po ang pangalan ng bansa sa ibabang mapa:

Province of Europe. Province of Europe. Province of Europe. Province of Europe. Province of Europe. Province of Europe. Province of Europe. Go to the Province of Asia-Australia. Go to the Province of Asia-Australia. Go to the Province of Asia-Australia. Go to the Province of The Americas. Go to the Province of The Americas. Go to the Province of The Americas. Go to the Province of The Americas. Go to the Province of the Americas site. Map of world with links to FCJ Provinces.

Ang samahan ay hindi ko gawain,ito ay gawain ng Diyos
       at alam ng Diyos kung paano pag-ibayuhin.
           Kung ito man ay kalooban nga ng Diyos.     (Marie Madeleine)