Section title text:  Our Spirit.

Spiritul nostru ...

Noi, Însoţitoarele Credincioase ale lui Isus de astăzi, cercetăm cu atenţie istorisirile legate de fondatoarea societăţii noastre, pentru a găsi dorinţele,curajul şi înţelepciunea ca să trăim astăzi cu aceeaşi integritate şi fidelitate a Mariei Madeleine şi a surorilor care ne-au precedat. Trebuie să cunoaştem propriile trăiri şi să fim atente la dorinţele pe care Dumnezeu le stârneşte în inimile noastre. Avem nevoie de Curaj şi Incredere,dar mai ales, o mare Încredere. Dumnezeu este cu noi, Dumnezeu este în istoria noastră, istoria noastră are rădăcini şi, dacă dorim să o primim de la Dumnezeu, un viitor plin de speranţă!

Avem ocazia să trăim Constituţiile pe care Marie Madeleine a dorit atât de mult să ni le dea. În 1985, Vaticanul le-a aprobat, cu unele modificări, dar fidele următoarelor principii:

Vom fi formate pentru a avea identitatea de Însoţitoare Credincioase ale lui Isus trăind modul de viaţă al acestor Constituţii despre care Marie Madeleine ne spune că cineva ori o urmează din toată inima ori trebuie să o părăsească. Acestea sunt, atât cât ne stă în putinţă, Constituţiile ignaţiene: Regula pe care am ales-o este aceea a Sfântului Ignaţiu, nu să mergem pe urmele sale ci pe urmele Domnului nostru Isus Cristos.

Statue of Mary on the wall of Stella Maris chapel.

Constituţiile rămân o expresie a viziunii noastre pentru toate timpurile – viziunea Întrupării ca semnificaţie a vieţii şi misiunii noastre, de a-l face prezent pe Cristos, şi de a-l găsi prezent oriunde în această lume creată, misterul creaţiei în Cristos, pentru Cristos. Acest mod de viaţă este o condiţie esenţială pentru a ne identifica cu Isus „cel trimis”; cu Maria şi cu femeile sfinte ne aflăm în faţa misterului crucii şi dăm mărturie prin viaţa noastră, despre faptul că Cristos, cel răstignit- înviat, cel care s-a lepădat de sine, a învins.   (Adaptat după Prefaţa la Constituţii, Breda O’Farrell fcJ)

Purtăm numele lui Isus şi de la cruce am primit darul Inimii sale şi revărsarea spiritului său. Maria, Mama sa, ne-a fost dată ca mamă şi superioară a Societăţii noastre. Căutăm din tot sufletul, la fel ca Marie Madeleine, să facem cunoscut şi iubit numele lui Isus, Spiritul său, Inima sa şi pe Mama sa.  Îl urmăm pe Isus în misiunea sa de mântuire în sărăcie, umilinţă, ascultare şi blândeţe, patru principii de viaţă care trebuie să ne fie foarte dragi şi de care nu trebuie să ne despărţim niciodată.

Noi, surorile FCJ, suntem chemate să-l urmăm pe Isus cu fidelitate, să stăm la picioarele crucii cu Maria şi cu femeile sfinte şi acolo, să devenim una cu Cristos în setea sa pentru împărăţia lui Dumnezeu care va veni. Tari în însoţirea noastră cu Isus şi unele faţă de altele muncim împreună în slujba Bisericii ca să construim trupul lui Cristos. Nu există limite în bunăvoinţa lui Dumnezeu ca să împartă atât fiinţa cât şi lucrarea, cu creaţia, cu toţi oamenii, cu noi ! Împreună devenim co-creatoare cu Dumnezeu, recunoscute prin iubirea noastră, purtătoare a viziunii lui Dumnezeu.

Statuia Mariei în exteriorul capelei din Gumley Convent FCJ Generalate.

Binecuvântarea tradiţională a societăţii: Sfântă Marie, Fecioară Neprihănită, Regina, Superioara Generală a Societăţii noastre, Mama noastră, Mamă a novicelor, a postulantelor, a însoţitorilor în misiune şi a tuturor acelor la care suntem trimise..Roagă-te pentru noi!

 

Să-L rugăm pe Domnul nostru să ne dea spiritul Societăţii lui Isus;
       de când noi avem Constituţiile lor, este voinţa lui Dumnezeu
                   ca să avem acest spirit.    (Marie Madeleine)