Section title text:  Where we are.

Ang Kamadrehan Mga Matinud-anong Kauban ni Hesus nagapuyo og nagalihok sa tulo ka mga kinatibuk-ang lugar...

Names of the three main areas:  1) The Americas, 2)  Asia-Australia, 3) Europe. Province of Europe. Go to the Province of Asia-Australia. Go to the Province of the Americas site.

Photos of Sisters in different parts of the world.

Kung buot ka og dugang kasayuran mahitungod sa among kinabuhi
og kalihukan sa mga nagkalain-laing nasud nga diin atua kami,
pindot lang sa ngalan sa nasud nga anaa sa mapa:

Province of Europe. Province of Europe. Province of Europe. Province of Europe. Province of Europe. Province of Europe. Province of Europe. Go to the Province of Asia-Australia. Go to the Province of Asia-Australia. Go to the Province of Asia-Australia. Go to the Province of The Americas. Go to the Province of The Americas. Go to the Province of The Americas. Go to the Province of The Americas. Go to the Province of the Americas site. Map of world with links to FCJ Provinces.

Ang Kapunungan dili akong trabaho kini trabaho sa Diyos
        ug kahibalo ang Diyos kung unsaon pagpauswag
            kung kini Iyang kabubut-on..     (Marie Madeleine)