Section title text:  An FCJ Vocation.

MAGiS - World Youth Days 2011:  VocationCast:  Vocation Interview. Gusto ba nimong mahibal-an kung unsa ang tawag
                                     sa Diyos kanimo karon sa imong kinabuhi?

Find out more about the FCJ Sisters.  Pangitaa ang mga istorya sa mga FCJ Sisters.

Read about how some FCJ Sisters discovered their vocation.  Palihug ug basa sa mga pipila ka mga istorya sa bokasyon
                sa mga FCJ Sisters.

Find out about the vows.  Susiha ang bahin sa 'vows'.

Contact an FCJ Sister  Pakighimamat sa FCJ Sister: Email Sr. Barbara


Matinud-anong Kauban ni Hesus ( FCJ Sisters)

Chalice and crucifix.Kami nga mga FCJ Sisters, among nahimamat ang Ginoo sa adlaw-adlaw nga panghitabo sa among kinabuhi ug sa tibuok kalibutan.

Among gitinguha nga ipadala kuyog ni Hesus ug pagpakig-kuyog uban kaniya uban sa mahigugmaong kamatinumanon.

Sa kalibutan nga puno sa kagubot ug kakabus, among ginahalad  namo ang among kinabuhi sa bisan unsa nga ipahimo kanamo sa Ginoo.

Back to top of pageAng mga FCJ Sisters naay tulo ka mga panaad o ‘vows’.

Kakabus - paghatag sa tanan
Ang mga butang pagpanag-iya sa tanan,nagahatag ug bili sa tawo ug sa sa ingon nakapalayo sa kagustuhan sa pagpanag-iya.

Kaputli - ang kagawasan sa paghigugma
Ang paghatag namo sa among kaugalingon pinaagi aning panaad, among gitinguha ang                  paghigugma sa tanan.

Kamasinugtanon - kagawasan sa kinabuhi
Kini nga panaad nagaawhag kanamo sa pagpaminaw sa kabubut-on sa Diyos, pag-awhay sa uban sa pagsuno niining kinabuhia ug paghimo uh desisyon.

Back to top of page

‘Para maangkon namo kining ngalana Matinud-anong Kauban ni Hesus,
           Akong ihatag ang tanan, tanan nga ania Kanako’. Marie Madeleine, Foundress